Wat doen wij?

Binnen de coƶperatie bieden we diverse diensten aan, zoals begeleiding bij zelfstandig wonen en ambulante begeleiding. Deze diensten bieden wij voor mensen met uiteenlopende psychiatrische problematieken.
Op dit moment zijn wij verbonden aan Stichting SamenGaan, een project voor begeleid zelfstandig wonen in Brandevoort. Hier wonen jongvolwassenen met een autisme spectrum stoornis. Onze toekomstvisie is dat we nog andere woonprojecten opzetten, voor mensen met een psychiatrische achtergrond.

ZorgSaam Brabant heeft contracten voor WMO-ZIN met de gemeente Helmond en contracten voor WLZ-ZIN met het zorgkantoor. De bestuursleden hebben contracten met alle gemeentes in Zuidoost Brabant.
Wij werken ook via PGB.